Thang Tutorial

Donate

THÔNG TIN THANH TOÁN

Thông báo:

  • Từ ngày 20/09/2022 một số bài viết trên ThangTuts.net sẽ bắt bạn phải thanh toán một khoản tiền nhỏ để tải tài liệu hoặc file.
  • Khoản phí này nhằm giúp website duy trì hoạt động và xây dựng nội dung.

Bước 1:

Thông tin chuyển khoản:

  • Tài khoản Ngân hàng: Vietcombank
  • Số tài khoản: 0561000531043
  • Chủ tài khoản: NGUYEN QUOC THANG
  • Số tiền: 50.000đ

Bước 2:

  • Gửi thông tin về địa chỉ email: [email protected]
  • Đính kèm biên lai chuyển tiền

Sau khi nhận được thông tin của bạn tôi sẽ phản hồi sớm nhất. Các tài khoản thanh toán để tải file, tài liệu sẽ được hỗ trợ tốt nhất!

BIG THANKS YOU!